Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Garbów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Garbów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Garbów.

Mapa Geoportal Garbów
Mapa z granicą gminy Garbów

Dane urzędu

Urząd Gminy Garbówul. Krakowskie Przedmieście 50Garbów, 21-080

Tel: 81 5018063

Fax: 81 5018070

E-mail: ug@garbow.pl

Powiat: lubelski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Garbów: 0609042

Witryna: www.garbow.pl

Władze lokalne: Wójt Kazimierz Firlejug@garbow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Garbowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Garbów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Garbów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Garbowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Garbowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Garbowa

Gmina Garbów w liczbach

Powierzchnia gminy Garbów*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Garbów*

9 048 mieszkańców

991 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Garbów*

88 mieszkańców na km2

886 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Garbów

Geoportal Garbów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Garbów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Garbów.

Dostęp do danych Geoportalu Garbów

Jak powstał Geoportal gminy Garbów?

Geoportal Garbów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Garbów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Garbów.

Geoportal Garbów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Garbów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Garbów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Garbów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Garbów?

Informacje na Geoportalu Garbów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Garbów?

Korzyści z Geoportalu Garbów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Garbów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Garbów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Garbów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Garbowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Garbowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Garbów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Garbów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Garbów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Garbowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Garbowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Garbów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Garbów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Garbowie.

  Geoportal gminy Garbów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Garbów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Garbowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Garbów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Garbowie.

  W Geoportalu Garbów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Garbów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Garbowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Garbów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Garbów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Garbów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Garbów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Garbów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Garbów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Garbów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Garbów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Garbowie. W Geoportalu gminy Garbów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Garbowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Garbów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Garbów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Garbów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Garbów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Garbów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Garbów.

 • Zabytki w gminie Garbów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Garbów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Garbów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Garbów.

 • Informacje o wyborach w gminie Garbów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Garbów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Garbów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Garbów dla mieszkańców

Geoportal Garbów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Garbów. Na mapie Garbowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Garbów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Garbów. Korzystając z map Geoportalu gminy Garbów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Garbów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Garbów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Garbów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu